BIP - Dokumenty szkolne BIP -  Dla rodziców Archiwum Kontakt Doradztwo Zawodowe

ZDROWA SZKOŁA


Uczniowie naszej szkoły objęci są opieką zdrowotną, pedagogiczną oraz logopedyczną. Ciepły posiłek zapewnia stołówka i sklepik szkolny, a miłe spędzanie czasu wolnego świetlica. Nad zdrowiem naszych uczniów czuwa pielęgniarka szkolna.


AKCJE CHARYTATYWNE

NAKARM DZIECI !!!
Akcja Pajacyk


Apcja pah


INFORMACJE DLA RODZICÓW

RADA RODZICÓW


    Rada Szkoły, dysponując pieniędzmi zebranymi od rodziców, wspomaga finansowo i organizacyjnie imprezy szkolne, konkursy oraz wycieczki klasowe. Funduje nagrody dla uczniów, którzy uzyskują najlepsze wyniki w nauce.

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący:
       - Katarzyna Papaj
Wiceprzewodniczący:
       - AleksandraMielczarek
Wiceprzewodniczący:
       -Tomasz Wójcik
Skarbnik:
       - Aneta Matynia
 
Sekretarz:
       - Magdalena Adamczyk
Członek Prezydium:
       - Magdalena Dziwosz

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW:


LISTA DZIECI  GRUPY PRZEDSZKOLNEJ

 ROK SZKOLNY 2021/2022

LISTA DZIECI KLASY PIERWSZEJ

ROK SZKOLNY 2021/2022Listy do klas pierwszych mogą ulec zmianie w pierwszym tygodniu nauki.  Jest to spowodowane zmianą liczby uczniów w poszczególnych oddziałach.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

WYWIADÓWKI 


 • Rozpoczęcie roku szkolnego     1 września 2021 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna     23 grudnia 2021r -     2 stycznia 2022r.
 •  Ferie zimowe                  17-30 stycznia 2022 r.              
 • Wiosenna przerwa świąt.   14-19 kwietnia 2022r.  
 • Egzamin ósmoklasisty        24,25,26 maja 2022r.  
 • Zakończenie zajęć dyd.-wych.  24 czerwca 2022r.       

  Dni dodatkowo wolne w roku szkolnym 2021-2022

 • 02 listopada 2021r.
 • 12 listopada 2021r.
 • 02 maja      2022r.
 • 15 czerwca 2022r.
 • 17 czerwca 2022r.

Wszystkie szczególowe informacje odnośnie egzaminów ósmoklasisty znajdą Państwo w zakładce DOKUMENTY SZKOLNE w linku do strony OKE.Informacja dotycząca wpłat na  działalność Rady Rodziców.

Rada rodziców informuje, że wpłat na działalność statutową Rady Rodziców można dokonywać na konto:

Nr konta: 43 8518 0006 3001 0003 4441 0001 

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

  Z poważaniem  

Prezydium Rady Rodziców  

 

Terminy obowiązkowych zebrań

z rodzicami:

 

 • 7-9  września     2021r.
 • ...  października 2021r.
 • ...  listopada     2021r.
 • ...  grudnia       2021r.
 • ...  stycznia      2022r.(zebranie podsumowujące pracę w pierwszym semestrze)
 • ...  marca         2022r.
 • ...  kwietnia      2022r.
 • ...  maja           2022r. (oceny proponowane na koniec roku)


 Uwaga rodzice!


 Pomoc psychologiczno - pedagogiczna podczas zdalnego nauczania:

pedagog szkolny:
 • barbara.jedrzejewska@sp12.starachowice.eu
psycholog:
 • renata.wierzbinska@sp12.starachowice.eu
 • psycholog.sp12@o2.pl
logopeda:
 • magdalena.heda@sp12.starachowice.eu
rewalidacja:
 • arletta.borowiec@sp12.starachowice.eu
 •  Rewalidacja,  konsultacje dla klas 8, oraz zajęcia dla klas 1-3 w czasie koronawirusa                     otwórz dokument... 
Warunki ubezpieczenia uczniów
Ubezpieczenie uczniów wynosi 42 zł.
w roku szk. 2020/21.
Termin podania zagrożeń jedynką:  

Termin wystawienia ocen śródrocznych:
5 stycznia 2022r.

Procedury zwrotu podręczników szkolnych w r.szk. 2020/2021 - pobierz dokument

PEDAGOG SZKOLNY

GABINET LOGOPEDYCZNY

Funkcję pedagoga szkolnego pełni mgr Barbara Jędrzejewska. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest bezpłatna, udzielana na wniosek ucznia, rodzica, nauczyciela. Czas pracy:


  PEDAGOG     mgr Barbara Jędrzejewska  
  Poniedziałek     8.45 do 13.45 
Wtorek    8.45 do 12.45  
Środa  8.45 do 13.45
Czwartek  8.30 do 12.45
Piątek    8.30 do 13.45 

Pomoc logopedyczna jest bezpłatna, udzielana na wniosek rodzica, nauczyciela. Funkcję logopedy szkolnego pełni mgr Magdalena Heda

Czas pracy:

  LOGOPEDA     mgr Magdalena Heda  
  Poniedziałek     11.30 do 14.30  
Wtorek   11.30 do 15.30  
Środa   10.30 do 14.30  
Czwartek   ----------  
Piątek   ----------  

PIELĘGNIARKA SZKOLNA

ŚWIETLICA I STOŁÓWKA SZKOLNA

 Opiekę medyczną nad uczniami sprawuje 

pani Anna Czajka.

Gabinet pielęgniarki jest czynny w godzinach:


  PIELĘGNIARKA     pani Anna Czajka  
  Poniedziałek     7.30 do 15.00  
Wtorek   10.00 do 15.00  
Środa   7.30 do 15.00  
Czwartek   10.00 do 15.00 
Piątek   10.00 do 15.00  
ŚWIETLICA

W świetlicy szkolnej pracują wychowawcy:
Katarzyna Nobis, Elżbieta Jabczyk,
Agata Pocheć, Anna KIerzkowska, Barbara Zacharska, Małgorzata Kustra, Monika Wójcik, Beata Statuch, 
Danuta Piecuch, Anna Pytel, 
Jagoda Pastuszka.
 

Świetlica czynna jest codziennie w godzinach: od 6.30 do 16.00.

STOŁÓWKA
UWAGA!


Stołówka szkolna oferuje obiady dwudaniowe w cenie 6.00 zł. Posiłki są wydawane w godzinach: od 12.25 do 13.45

Opłaty za obiady przyjmujemy tylko drogą elektroniczną. Potwierdzenia wpłat za obiady szkolne można przesyłać na pocztę szkoły: obiady@sp12.starachowice.eu

 Regulamin opłat za obiady 

Copyright. (c) Company SP_12 Starachowice, 2009 r. All rights reserved.

Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates